OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Vzorodev Produkt, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte a ktorých osobné údaje spracováva. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať.

Podrobnejšie informácie o tom, ako spracúvame Vaše informácie:

 

  • ak ste našim súčasným alebo potenciálnym zákazníkom, klientom, dodávateľom, odberateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, informácie nájdete tu.
  • ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, informácie nájdete tu.
  • ak ste návštevníkom nášho webu, informácie nájdete tu.